• Posada al dia sobre la normativa sanitària del sector. Tipus d’autoritzacions sanitàries, transport, plans d’autocontrol i etiquetatge nutricional als establiments minoristes.

Normativa sanitària en carnisseries i xarcuteries. Posada al dia

Dies: 7 de maig
Horari: de 16.30h a 19.30h.
Professor: Josep Dolcet Llaveria. Veterinari. Professor de l’Escola de la Fundació Oficis de la Carn.
Modalitat: Presencial

Posada al dia sobre la normativa sanitària del sector. Tipus d’autoritzacions sanitàries, transport, plans d’autocontrol i etiquetatge nutricional als establiments minoristes.

 

Contingut:

1. Tipus d’autoritzacions sanitàries als establiments de comerç minorista de la carn.
     Quina autorització he de tenir?
     Que puc fer?
     On puc vendre?
     A qui puc vendre?

2. Transport de la Carn en Calent. Nous Criteris d’Autorització.

3. La flexibilitat en els plans d’Autocontrol
     Simplificació dels prerequisits
    Simplificació de l’APPCC
    Reducció de les freqüències de control microbiològic

4. Etiquetatge Nutricional als establiments minoristes

 

Professor: Josep Dolcet Llaveria. Veterinari. Professor de l’Escola de la Fundació Oficis de la Carn.
Dates:
Barcelona: dimarts, 7 de maig de 2019
Tarragona: dimecres dia 15 de maig de 2019
Horari: de 16:30 a 19:30 h 

Lloc: Aula Entresol. Escola de la Fundació Oficis de la Carn
Número de places: 20
Drets d’inscripció: Gratuït pels socis de GremiCarn.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Si vols compartir...