Campus Empresarial Virtual

En el Campus Empresarial Virtual trobareu formació on-line tutoritzada amb garanties, orientada a les empreses de Carnisseria-Xarcuteria, i en les diferents àrees de gestió.

Llegir més


Curs de Manipulació d'Aliments

Vàlid per a tot el personal relacionat amb el món de l'alimentació, tant al detall com a majorista. També vàlid per a tot tipus de repartidors i transportistes.

Llegir més


Com negociar amb la banca

L'objectiu és adquirir nocions bàsiques i molt pràctiques per portar a terme unes bones negociacions amb les entitats financeres.

Llegir més


Gestió del canvi en l'organització

Entendre els factors crítics que faciliten el canvi en l’organització.
Comprendre com l’estratègia es converteix en motor de canvi de les organitzacions.
Conèixer els models de canvi i com aplicar-los en la pràctica.
Conèixer quins son els motius de resistència al canvi de les persones.
Conèixer algunes de les qualitats i accions que deuen desenvolupar els líders per a dinamitzar el canvi.

Llegir més


Diagnosi financera per al comerç

L’objectiu és oferir als empresaris i empresàries del sector comerç / retail una auto-diagnosi que els permeti fer una fotografia ràpida de l’estat del seu negoci, des del punt de vista economicofinancera.

Llegir més


Control del negoci. El quadre comandament integral

En qualsevol empresa o negoci s'han de prendre decisions constantment. Aquestes decisions no es poden basar en la intuïció. Cal gestionar correctament la informació per poder decidir. Cal saber quina és aquesta informació i quines eines tenim per gestionar-la correctament. En definitiva, cerquem controlar el negoci.

Llegir més


Introducció al posicionament SEO

En aquest curs es defineixen metodologies i s’aplicaran tècniques que ens permetin desenvolupar un pla d'acció per optimitzar el posicionament orgànic d'un web.
Practicarem amb les eines i desenvoluparem habilitats que tindrà l'objectiu que apareguem al capdamunt de la classificació en els motors de cerca per les recerques més rellevants.

Llegir més


Finances per a no financers

L'objectiu del curs és proporcionar als professionals o futurs professionals d'àrees no financeres de l'empresa els coneixements teòrics i sobretot pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia de les finances amb els quals podran prendre millors decisions.

Llegir més


Introducció a la creació de Startups

A través d'aquest curs, els alumnes aprendran a identificar i definir els passos essencials que qualsevol emprenedor ha de donar en el procés de creació d'una startup. Un cop finalitzat el curs l'alumne serà capaç de:
- Conèixer les principals característiques de les startups en comparació amb les empreses tradicionals
- Facilitar que qui no hagi creat mai una empresa pugui fer-ho de forma organitzada.

Llegir més


Sistema 5's d'ordre i neteja

Formar en la metodologia de les 5 S, com a mètode estructurat per portar a terme una campanya d'ordre i neteja a l'empresa. Es tracta de millorar les condicions de treball, de seguretat, el clima laboral, la motivació del personal i l'eficiència, amb la qual cosa millorarà la qualitat, la productivitat i la competitivitat de l'empresa.

Llegir més


Merchandising avançat

El principal objectiu és portar a terme una formació professionalitzada, aportant els coneixements i les eines específiques per a desenvolupar les habilitats necessàries que facilitin a l'alumne realitzar la seva labor en botiga de la manera més eficient, sobretot en un sector tan ampli i de constants canvis com és el sector del retail. Aconseguir un aprenentatge efectiu més enllà de la decoració comercial.

Llegir més


Seguretat i Privacitat 2.0

Gestionar la seguretat en els entorns digitals.
Es tractaran conceptes de ciberseguretat: amenaces i vulnerabilitats dels teus dispositius Mòbil, Tablet, PC.
Capacitat de gestionar la teva identitat digital: Dades personals i dades dels nostres comportaments a la xarxa.
Saber navegar de forma segura entorns digitals (Pc, dispositius mòbils, Wifi’s…).
Saber fer ús de la privadesa de xarxes socials (Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram...).

Llegir més


Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn
Campus empresarial Virtual