• En col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Principis bàsics de carnisseria i elaboració de productes carnis 2019

L’Escola dels Oficis de la Carn, i l’Escola Agrària de l’Empordà, aprofitant l’experiència adquirida al llarg dels anys en la formació especialitzada i dirigida als sectors agroalimentaris del nostre país, i en especial a les petites empreses del sector carni, hem volgut sumar esforços una altra vegada per oferir-los un programa de formació que pugui oferir respostes a un sector en plena evolució i preparar professionals capaços d’afrontar els reptes d’innovació i competitivitat que requereixen els temps actuals.

Llegir més


Planificació de la producció per a la petita i mitjana empresa

L'objectiu és transferir coneixements per analitzar i determinar els costos de producció, fer la gestió econòmica
dels processos, elaborar els escandalls dels productes i fixar els seus preus de venda.
Optimitzar la planificació i augmentar la productivitat de qualsevol procés productiu. Durant les sessions s'abordaran, de forma teòrica i pràctica, algunes eines que ho permeten: l’algoritme de Johnson i el diagrama de Gantt.

 

Llegir més

Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn