L’envasament dels productes carnis

L’envasament dels productes carnis sencers o llescats.
Envasament al buit i MAP. Processos i materials.

Llegir més


Introducció a l’etiquetatge i informació al consumidor

Concepte general d’etiquetatge
Breu recordatori de les normes d’etiquetatge
Eines de suport.
Etiquetatge de productes alimentaris
Etiquetatge de la carn i productes de boví
Com llegir i transmetre la informació d’una etiqueta
La informació sobre els al·lèrgens alimentaris
Etiquetatge dels productes envasats i sense envasar

Llegir més


Planificació de la producció per a la petita i mitjana empresa

L'objectiu és transferir coneixements per analitzar i determinar els costos de producció, fer la gestió econòmica
dels processos, elaborar els escandalls dels productes i fixar els seus preus de venda.
Optimitzar la planificació i augmentar la productivitat de qualsevol procés productiu. Durant les sessions s'abordaran, de forma teòrica i pràctica, algunes eines que ho permeten: l’algoritme de Johnson i el diagrama de Gantt.

 

Llegir més


Espècies i condiments. Aromes i gelatines.

Espècies: definició. Origen. Característiques.
Utilització Condiments: definició. Origen. Característiques.
Utilització. Aromes i gelatines.

 

Llegir més


Els additius i ingredients.

Conceptes. Classificació. Toxicitat.
Additius autoritzats en carnisseria-xarcuteria.
Estabilitzadors. Preparats d’additius. 
Altres ingredients tecnològics.

 

Llegir més


Productes curats i assecats

· Els productes assecats i curats.Famíliesi tipus.
· Fonaments tecnològics Principis generals d’elaboració. Formulació. Processos de treball.
· L’assecatge: característiques tècniques dels equips. Canvis físics, químics i microbiològics durant el procés d’assecatge i maduració. Principals defectes i problemes.

 

Llegir més


La Carn

Introducció als fonaments i propietats tecnològiques relacionades amb l’elaboració de productes carnis.
Les tripes per embotir.

Llegir més


Elaboració de productes carnis. Generalitats

Coneixement dels productes carnis
Productes carnis tradicionals. 
Disseny i creació del producte. 
L’obrador. Maquinària i equipament per la producció càrnica.

 

Llegir més


  • En col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Principis bàsics de carnisseria i elaboració de productes carnis 2019

L’Escola dels Oficis de la Carn, i l’Escola Agrària de l’Empordà, aprofitant l’experiència adquirida al llarg dels anys en la formació especialitzada i dirigida als sectors agroalimentaris del nostre país, i en especial a les petites empreses del sector carni, hem volgut sumar esforços una altra vegada per oferir-los un programa de formació que pugui oferir respostes a un sector en plena evolució i preparar professionals capaços d’afrontar els reptes d’innovació i competitivitat que requereixen els temps actuals.

Llegir més

Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn