La informació al consumidor i l’etiquetatge

12 de febrer de 16.00h a 20.00h

La informació al consumidor: requeriments obligatoris i voluntaris. Elaboració d’etiquetes.
Etiquetatge de la carn fresca. Altres requeriments d’informació. La traçabilitat.

Llegir més


Classificació de canals i de les carns

13 de febrer de 16.00h a 20.00h

Classificació de les canals de boví, oví, porcí i aviram. Influència en la producció i els escandalls.

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Boví

19-20 de febrer de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn de Boví. Classificació de les peces. Presentació al taulell.
Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls.

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Oví

26-27 de febrer de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn d’oví. Classificació de les peces. Presentació al taulell.
Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Aviram i conill

5-6 de març de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn d’aviram i conill. Classificació de les peces. Presentació al taulell. Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls

Llegir més


Preparats de carn fresca. Classificació i tendències

12-13 de març de 16.00h a 20.00h

Elaboració de preparats de carn fresca de boví, oví, aviram i conill

 

Llegir més


Tractament culinari de la carn

19 de març de 16.00h a 20.00h

Efecte de diferents mètodes de cocció sobre les característiques tecnològiques i sensorials de la carn.
Mètode de cocció i salut: compostos nocius i compostos saludables.

Llegir més


  • Formació de Manipuladors

Higiene per a manipuladors d'Obrador

Mòdul B.1

Aquest curs està destinat a les persones que treballen en l'obrador, així com els ajudants
que desenvolupin la seva tasca en aquest espai, i que no hagin fet formació
en manipulació d'aliments.

Llegir més

Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn